TH | EN

ผมตรง

September 27, 2019


           ผมเทียม Futura ของบริษัท Kaneka จากญี่ปุ่นเป็นผมเทียมทนทานความร้อนชั้นเยี่ยม ผมเทียม Futura มีความใกล้เคียงกับผมมนุษย์อย่างมาก

แม้ความร้อน 183°C ถึง 230°C ก็จะไม่ทำให้เกิดผลเสียต่อสภาพผม (ขึ้นอยู่กับเวลาที่เส้นผมโดนความร้อนนานแค่ไหน) ทนทานต่อความร้อนสูง ไม่พันกัน
และโค้งงออย่างสละสลวยถึงแม้จะเป็นผมเทียม

           ผลิตภัณฑ์ Futura แท้จะมีราคาสูง และจะถูกจัดส่งให้แก่บริษัทที่ได้รับการตรวจสอบยืนยันแล้วเท่านั้น

           บางบริษัทอาจโฆษณาขายผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึงกับผลิตภัณฑ์ Futura แต่ผลิตภัณฑ์เหล่านั้นแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ของเรา

           

ยาว 15 นิ้ว / 38 เซนติเมตร
 
  •  ทำสีผม 
  •  ดัดเย็น
  •  ดัดร้อนด้วยอุณหภูมิสูงสุด 190 องศาเซลเซียส
  •  เป่าผมแห้ง
  •  ทนทานต่ออุปกรณ์ที่มีความร้อน 140 – 160 องศาเซลเซียส
×
Home About Us Services Products Promotion News&Event Review Article Before/After Academy Partners Q&A Contact Us