TH | EN

การทำรีทัช คืออะไร

October 20, 2020

การต่อผมแบบนาโนนั้น ไม่ใช่การให้บริการเพียงคร้ังเดียวแล้วจบไป ลูกค้าสามารถกลับมารับการบริการการรีทัช (การดันผมให้ชิดหนังศีรษะ)

ผมจะเริ่มยาวข้ึน 1 – 1.5 เซนติเมตร ภายใน 1 เดือน ( 0.4 – 0.6 นิ้ว) และจะยาวข้ึน 3 – 4 เซนติเมตร ภายใน 2 – 3 เดือน (1.2-1.8 นิ้ว)

การรีทัช จะเกิดข้ึนภายใน 2-3 เดือน เมื่อผมเริ่มยาวข้ึนจะเห็นช่องว่างระหว่างปมนาโนกับหนังศีรษะ นั่นหมายความว่าถึงเวลาต้องทาการรีทัชVideoPicture


×
หน้าแรก เกี่ยวกับเรา บริการของเรา สินค้า โปรโมชั่น ข่าวสารและกิจกรรม รีวิว บทความ ก่อน/หลัง อคาเดมี่ พันธมิตร ถามตอบ ติดต่อเรา