TH | EN

About Us


                   HRI เป็นสถาบันแห่งแรกที่นำเทคโนโลยีการต่อผมนาโนแฮร์มายังประเทศไทย ปฏิวัติการฟื้นฟูเส้นผมโดยใช้เทคนิคพิเศษเฉพาะ เหนือกว่าวิธีการต่อผมแบบเดิมในท้องตลาด โดยใช้วัตถุดิบที่ดีที่สุดซึ่งผลิตในประเทศญี่ปุ่น
             เทคโนโลยีการต่อผมนาโนแฮร์ เหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาผมร่วงมากและปัญหาผมบาง โดยสามารถที่จะทำสีผมและจัดทรงผมได้ตามคต้องการ มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับผมจริงของมนุษย์ถึง 99 เปอร์เซ็นต์


                                                             
 
 

2017 ดัชนีความพึงพอใจอันดับหนึ่งของผู้บริโภคในประเทศเกาหลี

2017 องค์กรอันดับหนึ่งที่นำเสนอประสบการณ์ของนวัตกรรมใหม่

 

 

×
Home About Us Services Products Promotion News&Event Review Article Before/After Academy Partners Q&A Contact Us